2015-2016

 Seurakyselyyn saatiin vastauksia 73 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille

Seurakyselystä saatiin kannustavia tuloksia ja löydettiin osa-alueita, joissa on vielä hieman parantamisen varaa. Kokonaisuudessaan seuran toiminta koettiin hyväksi. Alla yhteenveto vastauksista. Vastaukset arvioitiin asteikolla 1-5 (1=eri mieltä, 5=samaa mieltä).

Seuralla on selkeä toiminnallinen tavoite 4,1

Seurassa on riittävästi toimintaa lapsille, nuorille, aikuisille ja talkooryhmille sekä harrasteryhmissä että kilpa- ja kehitysryhmissä 4

Toiminta on laadukasta lapsille, nuorille, aikuisille ja talkooryhmille sekä harrasteryhmissä että kilpa- ja kehitysryhmissä 4,1

Seuralla on oma kehitysohjelma ja -suunnitelma 4,0

Jäsenten on helppo osallistua seuratoiminnan kehittämiseen ja suunnitteluun 3,2

Hyvä ja tehokas hallinto (vuosikokoukset, päätöksenteon avoimuus, sisäinen tiedostus) 3,6

Ilmapiiri ja seurahenki (hyvä ilmapiiri, yhtenäinen seura-asu, yhteisiä tapahtumia) 3,8

Seuralla on riittävästi sisä- ja ulkoliikuntapaikkoja sekä kokoustiloja 3,9

Jatkuvuus (riittävä kouluttaminen, työntekijöiden pysyvyys, uusien ihmisten on helppo tulla seuraan) 3,9

Hyvät suhteet kuntaan ja Taitoluisteluliittoon sekä aluejärjestöihin 3,9

Hyvät suhteet sponsoreihin, riitävät avustukset ja sponsoritulot 2,5

Kokonaisarvio omasta seurasta ja sen sopivuudesta omalle perheelle 3,9

Kyselyn perusteella toiminna riittävyys ja laatu koetaan hyväksi. Voimme myös olla tyytyväisiä hallinnon toimivuuteen. Jatkossa lisäämme tiedottamista hallituksen päätöksistä seuralaisille. Suunnitteilla on syksyisin ja keväisin tehtävä kooste hallituksen toiminnasta kaikkien seuralaisten luettavaksi.

Avustuksia ja sponsoritukia haetaan jatkossakin mahdollisuuksien mukaan. 

Kaikkeen emme voi vaikuttaa ja varsinkin jäämäärien, jääaikojen ja muiden oheisharjoittelutilojen kanssa joudumme jakamaan resursseja muidenkin hallikäyttäjien kanssa. Harjoitushallin valmistuminen on kuitenkin lisännyt mahdollisuuttaa harjoitteluun sekä harraste- että kilpaluistelussa.

Avoimien vastausten osalta eniten puhutti kahviotoiminta ja kahviotoimintaan talkoolaisina osallistuminen. On mukavaa, että jäähallilla on toimiva kahvila. Kahvilan jatkuvuuden kannalta on tärkeää, että osallistumme muiden seurojen tavoin kahvilatoiminnan pyörittämiseen.

Seuratoiminnan ilmapiiriin, päätöksentekoon ja resurssien hankintaan voivat kaikki seuralaiset vaikuttaa halutessaan. Hallitus, näytösten valmistelu, kilpailujärjestelyt ja erilaiset tapahtumat järjestetään aina vapaaehtoisvoimin. Rohkeasti siis vain mukaan osallistumaan!