Kilpa B

Kilpa B
KBKilpa B aluetason kilparyhmä aiemmin kansallisella tai SM-tasolla kilpailleille
Ryhmän valmentajaVastuuvalmentajat Maj Holmberg ja Katja Lähteenmäki.
Ryhmän jojo

 

KB -ryhmäläiset

 

Pelisäännöt
 

Pelisäännöt 2019-2020:

1. Kohdellaan kaikkia tasavertaisesti
2. Keskitytään omaan harjoitteluun
3. Ylläpidetään hyvää ryhmähenkeä
4. Pidetään huolta itsestämme

Vanhempien pelisäännöt 2019-2020:

1. Tuodaan ajoissa treeneihin.
2. Annetaan työrauha niin luistelijoille kuin valmentajille.
3. Huolehditaan kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista.
4. Positiivinen ilmapiiri.
5. Kannustetaan hyvän käytökseen ja kaveruuteen.
6. Osallistutaan seuran talkoisiin.

KB jäälläKilpa B- ryhmä harjoittelee kolme kertaa viikossa jäällä. Ryhmä harjoittelee yksöis- ja kaksoishyppyjä, erilaisia piruetteja, askeleita ja liukuja sekä omaa kilpailuohjelmaa.
KB oheisissaKB-ryhmä harjoittelee kerran viikossa ohjatuissa oheisissa.Oheisharjoittelu on suunniteltu tukemaan jääharjoittelua. Pääpaino on fyysisessä harjoittelussa, vartalon hallinnassa, oikeiden liikeratojen harjoittelussa sekä kimmoisuuden ja aerobisen kestävyyden lisäämisessä.
 Vakuutukset/
lisenssit
Seura edellyttää, että KB-ryhmässä luistelevilla alle 18-vuotiailla on riittävä vakuutusturva. Kilparyhmissä luistelevien tulee hankkia kilpailusarjan edellyttämä STLL:n lisenssi ja ilmoittaa kirjallisesti ryhmän valmentajalle lapsen muun vakuutusturvan kattavan luistelun yhteydessä mahdollisesti sattuvat tapaturmat. Kilpailuihin osallistuvilta kilpaluistelijoilta edellytetään lisenssin  hankkimista.