R1

R1
R1R1 on yksinluistelun ryhmä 5-7 -vuotiaille. Ryhmään valikoidutaan pääsääntöisesti valmentajan suosituksesta
Ryhmän valmentajaYksinluistelun vastuuvalmentaja Maj Holmberg. Ryhmää valmentaaa myös Katja Lähteenmäki, Tarja Forsman ja Eva Uchida
Ryhmän jojo

 Henna Suomi (ntljojor1@gmail.com)

R1 -ryhmäläiset

Alexandria Suomi, Silja Lintala, Fanni Kinnunen, Elli Varpanen, Lilja Holopainen

Pelisäännöt

Pelisäännöt 2018-2019:

1. Ei melskata kopissa
2. Pitää olla reipas jos on kiire
3. Keskity harjoitteluun
4. Varataan aikaa alku- ja loppulämpöihin
5. Kuunnellaan mitä valmentaja sanoo
6. Ei istuta oheisissa

Vanhempien pelisäännöt 2017-2018:

1. Valmentajille työrauha.
2. Tuodaan lapset ajoissa harjoituksiin.
3. Kannustetaan kaikkia.
4. Muistetaan levon ja ruoan merkitys
5. Positiivinen ryhmähenki
6. Huolehditaan tarvittavista varusteista.

R1 jäälläR1-ryhmäläiset harjoittevat jäällä neljä kertaa viikossa. Harjoituksiin kuuluvat kaikki yksöishypyt, piruetit, askeleet ja liuut sekä vahva perusluistelu.
R1 oheisissaR1-ryhmäläiset harjoittelevat oheisissa kaksi kertaa viikossa motorisia perustaitoa sekä tasapainoa, ketteryyttä ja rytmi- ja yhdistelykykyä. Lisäksi R1 käy kerran viikossa tanssitunnilla.
 Vakuutukset/
lisenssit
Seura edellyttää, että R1-ryhmässä luistelevilla alle 18-vuotiailla on riittävä vakuutusturva. Ryhmäläisten tulee hankkia  STLL:n lisenssi ja ilmoittaa kirjallisesti ryhmän valmentajalle lapsen muun vakuutusturvan kattavan luistelun yhteydessä mahdollisesti sattuvat tapaturmat. Ryhmään osallistuvilta luistelijoilta edellytetään lisenssin hankkimista.