R1

R1
R1R1 on yksinluistelun ryhmä 5-7 -vuotiaille. Ryhmään valikoidutaan pääsääntöisesti valmentajan suosituksesta
Ryhmän valmentajaYksinluistelun vastuuvalmentajat Maj Holmberg ja Katja Lähteenmäki. Ryhmää valmentaa myös Asta Uusimäki
Ryhmän jojo

 Henna Suomi (ntljojor1@gmail.com)

R1 -ryhmäläiset

Lilja Holopainen, Olivia Leskelä, Alexandria Suomi, Aada Hellman, Maunu Orava

Pelisäännöt

Pelisäännöt 2018-2019:

1. Ei melskata kopissa
2. Pitää olla reipas jos on kiire
3. Keskity harjoitteluun
4. Varataan aikaa alku- ja loppulämpöihin
5. Kuunnellaan mitä valmentaja sanoo
6. Ei istuta oheisissa

Vanhempien pelisäännöt 2018-2019

1. Annetaan lapsille ja valmentajille työrauha.

2. Huolehdimme omalta osaltamme, että kopissa lapsi keskittyy omaan valmistautumiseen, niin jäälle kuin oheisiin, eikä puutu kaverin tekemisiin.

3. Tuemme lapsen harrastamista huolehtimalla terveellisistä elämäntavoista ja riittävästä levosta.

4. Kannustamme hyviin alku-ja loppulämpöihin ja varataan niihin riittävästi aikaa.

5. Kannustamme myös muuhun liikuntaan jään ja oheisten lisäksi.

6. Hyvästä ilmapiiristä pidetään huolta yhdessä.

R1 jäälläR1-ryhmäläiset harjoittevat jäällä neljä kertaa viikossa. Harjoituksiin kuuluvat kaikki yksöishypyt, piruetit, askeleet ja liuut sekä vahva perusluistelu.
R1 oheisissaR1-ryhmäläiset harjoittelevat oheisissa kaksi kertaa viikossa motorisia perustaitoa sekä tasapainoa, ketteryyttä ja rytmi- ja yhdistelykykyä. Lisäksi R1 käy kerran viikossa tanssitunnilla.
 Vakuutukset/
lisenssit
Seura edellyttää, että R1-ryhmässä luistelevilla alle 18-vuotiailla on riittävä vakuutusturva. Ryhmäläisten tulee hankkia  STLL:n lisenssi ja ilmoittaa kirjallisesti ryhmän valmentajalle lapsen muun vakuutusturvan kattavan luistelun yhteydessä mahdollisesti sattuvat tapaturmat. Ryhmään osallistuvilta luistelijoilta edellytetään lisenssin hankkimista.