R1

R1
R1R1 on yksinluistelun ryhmä 5-7 -vuotiaille. Ryhmään valikoidutaan pääsääntöisesti valmentajan suosituksesta
Ryhmän valmentajaYksinluistelun vastuuvalmentajat Maj Holmberg ja Katja Lähteenmäki. Ryhmää valmentaa myös Asta Uusimäki
Ryhmän jojo

Sara Nikkinen (ntljojor1@gmail.com)

R1 -ryhmäläiset

Lilian Hellman, Kielo Holopainen, Julia Kolehmainen, Siiri Mesiniemi, Mila Nikkinen ja Emma Nurminen

Pelisäännöt

Pelisäännöt 2019-2020:

1. Ei saa mölytä kopissa
2. Tehdään hyvin lämppä
3. Ollaan kilttejä toisille
4. Kuunnellaan ohjeita
5. Annetaan harjoittelurauha

Vanhempien pelisäännöt 2019-2020

1. Annetaan lapsille ja valmentajille työrauha.
2. Huolehdimme omalta osaltamme, että kopissa lapsi keskittyy omaan valmistautumiseen, niin jäälle kuin oheisiin, eikä puutu kaverin tekemisiin.
3. Tuemme lapsen harrastamista huolehtimalla terveellisistä elämäntavoista ja riittävästä levosta.
4. Kannustamme hyviin alku-ja loppulämpöihin ja varataan niihin riittävästi aikaa.
5. Kannustamme myös muuhun liikuntaan jään ja oheisten lisäksi.
6. Hyvästä ilmapiiristä pidetään huolta yhdessä.

R1 jäälläR1-ryhmäläiset harjoittevat jäällä neljä kertaa viikossa. Harjoituksiin kuuluvat kaikki yksöishypyt, piruetit, askeleet ja liuut sekä vahva perusluistelu.
R1 oheisissaR1-ryhmäläiset harjoittelevat oheisissa kaksi kertaa viikossa motorisia perustaitoa sekä tasapainoa, ketteryyttä ja rytmi- ja yhdistelykykyä. Lisäksi R1 käy kerran viikossa tanssitunnilla.
 Vakuutukset/
lisenssit
Seura edellyttää, että R1-ryhmässä luistelevilla alle 18-vuotiailla on riittävä vakuutusturva. Ryhmäläisten tulee hankkia  STLL:n lisenssi ja ilmoittaa kirjallisesti ryhmän valmentajalle lapsen muun vakuutusturvan kattavan luistelun yhteydessä mahdollisesti sattuvat tapaturmat. Ryhmään osallistuvilta luistelijoilta edellytetään lisenssin hankkimista.