R2

R2
R2R2 on  yksinluistelun kilpasarjaan harjoitteleva ryhmä 7-9 -vuotiaille. Ryhmäläiset eivät vielä kilpaile. Ryhmään valikoidutaan pääsääntöisesti valmentajan suosituksesta
Ryhmän valmentajaYksinluistelun vastuuvalmentajat Maj Holmberg ja Katja Lähteenmäki. Ryhmää valmentaa myös Asta Uusimäki.
Ryhmän jojo

Henna Suomi (ntljojoR2@gmail.com)

R2 -ryhmäläiset

Aada Hellman, Lilja Holopainen, Olivia Leskelä ja Alexandria Suomi

Pelisäännöt

Pelisäännöt 2019-2020:

1. Kannustetaan toisia ja kunnioitetaan toisia
2. Ei meluta kopissa
3. Tehdään kunnollinen lämppä
4. Kuunnellaan opettajia
5. Ei syödä herkkuja ennen treenejä eikä jälkeen

Vanhempien pelisäännöt 2019-2020:

1. Kannustetaan luistelijoita hyviin alku- ja loppulämpöihin ja varataan niihin riittävästi aikaa.
2. Huolehditaan luistelijoiden riittävästä levosta ja terveellisestä ruokavaliosta.
3. Kannustetaan ja tuetaan luistelijoita heidän harrastuksessaan.
4. Luotetaan valmentajien osaamiseen ja päätöksiin luisteluun liittyen.
5. Kannustetaan luistelijoita liikkumaan monipuolisesti myös vapaa-ajalla enemmän.
6. Osallistutaan seuran toimintaan aktiivisesti ja tasapuolisesti.

R2 jäälläR2-ryhmäläiset harjoittevat jäällä neljä kertaa viikossa. Harjoituksiin kuuluvat kaikki yksöishypyt, piruetit, askeleet ja liuut sekä vahva perusluistelu.
R2 oheisissaR2-ryhmäläiset harjoittelevat oheisissa kaksi kertaa viikossa motorisia perustaitoa sekä tasapainoa, ketteryyttä ja rytmi- ja yhdistelykykyä. Lisäksi R2 käy kerran viikossa tanssitunnilla.
 Vakuutukset/
lisenssit
Seura edellyttää, että R2-ryhmässä luistelevilla alle 18-vuotiailla on riittävä vakuutusturva. Ryhmässä luistelevien tulee hankkia  STLL:n lisenssi ja ilmoittaa kirjallisesti ryhmän valmentajalle lapsen muun vakuutusturvan kattavan luistelun yhteydessä mahdollisesti sattuvat tapaturmat. Ryhmään osallistuvilta luistelijoilta edellytetään lisenssin hankkimista.