R2

R2
R2R2 on  yksinluistelun kilpasarjaan harjoitteleva ryhmä 7-9 -vuotiaille. Ryhmäläiset eivät vielä kilpaile. Ryhmään valikoidutaan pääsääntöisesti valmentajan suosituksesta
Ryhmän valmentajaYksinluistelun vastuuvalmentajat Maj Holmberg ja Katja Lähteenmäki. Ryhmää valmentaa myös Asta Uusimäki.
Ryhmän jojo

Tiina Harju (ntljojoR2@gmail.com)

R2 -ryhmäläiset

Nalini Niskavaara, Wilma Paananen, Emilia Härkönen, Erika Harju, Fanni Kinnunen, Elli Varpanen ja Xinyue Zhang

Pelisäännöt

Pelisäännöt 2018-2019:

1. Ei saa puhua rumasti kaverille
2. Tehdään hyvin lämmittelyt
3. Pitää kuunnella valmentajaa
4. Ei saa nauraa kun toinen kaatuu

Vanhempien pelisäännöt 2018-2019:

1. Kannustetaan luistelijoita hyviin alku- ja loppulämpöihin ja varataan niihin riittävästi aikaa.

2. Huolehditaan luistelijoiden riittävästä levosta ja terveellisestä ruokavaliosta.

3. Kannustetaan ja tuetaan luistelijoita heidän harrastuksessaan.

4. Luotetaan valmentajien osaamiseen ja päätöksiin luisteluun liittyen.

5. Kannustetaan luistelijoita liikkumaan monipuolisesti myös vapaa-ajalla enemmän.

6. Osallistutaan seuran toimintaan aktiivisesti ja tasapuolisesti.

R2 jäälläR2-ryhmäläiset harjoittevat jäällä neljä kertaa viikossa. Harjoituksiin kuuluvat kaikki yksöishypyt, piruetit, askeleet ja liuut sekä vahva perusluistelu.
R2 oheisissaR2-ryhmäläiset harjoittelevat oheisissa kaksi kertaa viikossa motorisia perustaitoa sekä tasapainoa, ketteryyttä ja rytmi- ja yhdistelykykyä. Lisäksi R2 käy kerran viikossa tanssitunnilla.
 Vakuutukset/
lisenssit
Seura edellyttää, että R2-ryhmässä luistelevilla alle 18-vuotiailla on riittävä vakuutusturva. Ryhmässä luistelevien tulee hankkia  STLL:n lisenssi ja ilmoittaa kirjallisesti ryhmän valmentajalle lapsen muun vakuutusturvan kattavan luistelun yhteydessä mahdollisesti sattuvat tapaturmat. Ryhmään osallistuvilta luistelijoilta edellytetään lisenssin hankkimista.