R3

 

R3
R3R3 on kilpaileva yksinluistelun ryhmä, jossa osallistutaan alueellisiin  minit ja taitajat -sarjojen kilpailuihin. Ryhmään valikoidutaan pääsääntöisesti valmentajan suosituksesta.
Ryhmän valmentajaYksinluistelun vastuuvalmentajat Maj Holmberg ja Katja Lähteenmäki. Ryhmää valmentaa myös Asta Uusimäki
Ryhmän jojo

Tiina Harju (ntljojor3@gmail.com)

R3-ryhmäläiset

Erika Harju, Wilma Paananen, Elina (Xinuye) Zhang, Aada Hellman, Olivia Leskelä ja Lilja Holopainen

Pelisäännöt
 

Pelisäännöt 2020-2021

1. Ei saa syrjiä tai kiusata
2. Älä melua kopissa ja pidä koppi siistinä
3. Vika vie kopin avaimen
4. Kuuntele, mitä valmentaja ohjeistaa
5. Tee alku- ja loppulämpät hyvin
6. Tsemppaa kavereita
7. Anna harjoittelurauha

Vanhempien pelisäännöt 2020-2021
 

1. Kannustetaan ja tuetaan luistelijoita heidän harrastuksessaan.
2. Kannustetaan luistelijoita hyviin alku- ja loppulämpöihin ja varataan niihin riittävästi aikaa.
3. Tuetaan lapsen harrastamista huolehtimalla terveellisistä elämäntavoista ja riittävästä levosta.
4. Annetaan lapsille ja valmentajille työrauha.
5. Osallistutaan seuran toimintaan aktiivisesti ja tasapuolisesti.

6. Hyvästä ilmapiiristä pidetään huolta yhdessä.

R3 jäälläR3 -ryhmässä harjoitellaan viikossa viisi kertaa jäällä. Ryhmä harjoittelee mm. yksöis- ja kaksoishyppyjä, kilpailuvaatimusten mukaisia piruettitaitoja, ilmaisua ja esittämistä sekä omaa kilpailuohjelmaa.
R3 oheisissaR3 -ryhmä harjoittelee oheisissa kolmesti viikossa (yksi omatoimioheinen) sekä kerran tanssitunnilla. Oheisharjoittelu on suunniteltu tukemaan jääharjoittelua. Pääpaino on kokonaisvaltaisessa vartalon hallinnan harjoittelussa, oikeiden liikeratojen harjoittelussa, sekä ketteryyden ja kimmoisuuden harjoittelussa ikätasoon sopivasti. Lisäksi huomiota kiinnitetään rotaation hallintaan.
Vakuutukset/
lisenssit
Seura edellyttää, että R3-ryhmässä luistelevilla alle 18-vuotiailla on riittävä vakuutusturva. Kilparyhmissä luistelevien tulee hankkia kilpailusarjan edellyttämä STLL:n lisenssi ja/tai ilmoittaa kirjallisesti ryhmän valmentajalle lapsen muun vakuutusturvan kattavan luistelun yhteydessä mahdollisesti sattuvat tapaturmat. Kilpailuihin osallistuvilta kilpaluistelijoilta edellytetään lisenssin hankkimista.