R4

 

R4
R4R4 on kilpaileva yksinluistelun ryhmä, jossa osallistutaan aluesarjat ja  kansalliset noviisit tason kilpailuihin.
Ryhmän valmentajaYksinluistelun vastuuvalmentajat Maj Holmberg ja Katja Lähteenmäki
Ryhmän jojoLiisa Kuri (ntljojor4@gmail.com)
R4-ryhmäläiset

Lilian Dahlström, Enna Heikkola, Helmi Holopainen, Toivo Ilomäki, Oona Kyllinen, Sara-Sofia Lahti, Inka Lehtola, Lara Lindqvist, Janette Ratilainen, Ella Viira, Enni Ålander ja Peppi Åstrand.

Pelisäännöt

Pelisäännöt 2019-2020:

1. Kohdellaan kaikkia tasavertaisesti
2. Keskitytään omaan harjoitteluun
3. Ylläpidetään hyvää ryhmähenkeä
4. Pidetään huolta itsestämme

Vanhempien pelisäännöt 2019-2020:

1. Kannustetaan positiivisesti kaikkia
2. seurataan lapsen jaksamista
3. Pidetään yllä hyvää yhteishenkeä
4. Annetaan valmentajille työrauha
5. Kannustetaan ja ohjataan lasta terveellisiin elämäntapoihin
6. Osallistutaan seuran toimintaan tasapuolisesti ja aktiivisesti

R4 jäälläR4 -ryhmässä harjoitellaan viikossa viisi kertaa jäällä. Ryhmä harjoittelee mm. kaksoishyppyja ja niiden yhdistelmiä, kilpailuvaatimusten mukaisia piruettitaitoja, ilmaisua ja esittämistä sekä omaa kilpailuohjelmaa.
R4 oheisissaR4 -ryhmä harjoittelee oheisissa neljästi viikossa (osa omatoimista harjoittelua) sekä kerran tanssitunnilla. Oheisharjoittelu on suunniteltu tukemaan jääharjoittelua. Pääpaino on fyysisessä harjoittelussa, vartalon hallinnassa, oikeiden liikeratojen harjoittelussa sekä kimmoisuuden ja aerobisen kestävyyden lisäämisessä. Luistelijoiden ikä huomioidaan oheisharjoittelussa ja jokaiselle räätälöidään omaan ikä- ja kehitystasoon sopivia harjoitteita.
Vakuutukset/
lisenssit
Seura edellyttää, että R4-ryhmässä luistelevilla alle 18-vuotiailla on riittävä vakuutusturva. Kilparyhmissä luistelevien tulee hankkia kilpailusarjan edellyttämä STLL:n lisenssi ja ilmoittaa kirjallisesti ryhmän valmentajalle lapsen muun vakuutusturvan kattavan luistelun yhteydessä mahdollisesti sattuvat tapaturmat. Kilpailuihin osallistuvilta kilpaluistelijoilta edellytetään lisenssin  hankkimista.