R5

 

R5
R5R5 on kilpaileva yksinluistelun ryhmä, jossa osallistutaan kansalliset noviisit  ja juniorit -sarjojen, sekä SM-noviisit sarjan kilpailuihin. Luistelijoiden on osattava vähintään neljä kaksoishyppyä ja niiden eri yhdistelmiä. Valmiudet 2A ja kolmoishyppyihin.
Ryhmän valmentajaYksinluistelun vastuuvalmentajat Maj Holmberg ja Katja Lähteenmäki. Ryhmää valmentaa myös Tarja Forsman
Ryhmän jojoJohanna Leskelä (ntl.k1jojo@gmail.com)
R5-ryhmäläiset

Sanni Sainio, Liinu Lähteenmäki, Anni Vuorikallas, Julia Tuuri, Aada Leskelä, Minea Vaulamo, Anni Kujala, Ilona Karjalainen ja Juliette Ratilainen.

Pelisäännöt

Pelisäännöt 2017-2018:

1. Tehdään hyvät alku- ja loppulämmöt
2. Riittävät ja terveelliset eväät ja ruoat
3. Tee omatoimitreenit huolellisesti
4. Muista levätä
5. Huolehdi henkisestä hyvinvoinnistasi ja tue toisia

Vanhempien pelisäännöt 2018-2019:

1. Muistetaan alku- ja loppuverkan tärkeydestä
2. Kannustetaan positiivisesti kaikkia
3. Annetaan valmentajille työrauha
4. Tuetaan lasten kokonaisvaltaista harjoittelua.
5. Osallistutaan seuran toimintaan tasapuolisesti
6. Pidetään hyvä yhteishenki!

R5 jäälläR5 -ryhmässä harjoitellaan kaudella 2018-2019 seitsemän (7) kertaa viikossa jäällä. Ryhmä harjoittelee mm. kaksois- ja kolmoisshyppyjä, kilpailuvaatimusten mukaisia piruettitaitoja, ilmaisua ja esittämistä sekä omaa kilpailuohjelmaa. Yhteistyö Arkadian Yhteislyseon kanssa (2 lisäharjoituskertaa jäällä lukiolaisille/ 1 lisäharjoituskerta muille erikseen sovittuna).
R5 oheisissaR5 -ryhmä harjoittelee oheisissa neljästi viikossa (osa omatoimista harjoittelua) sekä kerran tanssitunnilla. Oheisharjoittelu on suunniteltu tukemaan jääharjoittelua. Pääpaino on fyysisessä harjoittelussa, vartalon hallinnassa, oikeiden liikeratojen harjoittelussa sekä kimmoisuuden ja aerobisen kestävyyden lisäämisessä. Luistelijoiden ikä huomioidaan oheisharjoittelussa ja jokaiselle räätälöidään omaan ikä- ja kehitystasoon sopivia harjoitteita.
Vakuutukset/
lisenssit
Seura edellyttää, että R5-ryhmässä luistelevilla alle 18-vuotiailla on riittävä vakuutusturva. Kilparyhmissä luistelevien tulee hankkia kilpailusarjan edellyttämä STLL:n lisenssi ja ilmoittaa kirjallisesti ryhmän valmentajalle lapsen muun vakuutusturvan kattavan luistelun yhteydessä mahdollisesti sattuvat tapaturmat. Kilpailuihin osallistuvilta kilpaluistelijoilta edellytetään lisenssin hankkimista.