R5

 

R5
R5R5 on kilpaileva yksinluistelun ryhmä, jossa osallistutaan kansalliset noviisit  ja juniorit -sarjojen, sekä SM-noviisit sarjan kilpailuihin. Luistelijoiden on osattava vähintään neljä kaksoishyppyä ja niiden eri yhdistelmiä. Valmiudet 2A ja kolmoishyppyihin.
Ryhmän valmentajaYksinluistelun vastuuvalmentajat Maj Holmberg ja Katja Lähteenmäki. Ryhmää valmentaa myös Tarja Forsman
Ryhmän jojoJohanna Leskelä (ntljojor5@gmail.com)
R5-ryhmäläiset

Ilona Karjalainen, Anni Kujala, Fanny Lahti, Aada Leskelä, Inka Lehtola ja Minea Vaulamo

Pelisäännöt

Pelisäännöt 2020-2021
 

1. Moikataan kaikkia tullessa ja lähtiessä
2. Pidetään yllä hyvää yhteishenkeä ja positiivista harjoitusilmapiiriä
3. Nukutaan riittävästi ja syödään monipuolisesti
4. Tehdään oma parhaamme jokaisissa treeneissä
5. Huolehditaan omasta hyvinvoinnista

Vanhempien pelisäännöt 2020-2021

1. Kannustetaan positiivisesti kaikkia
2. Tuetaan terveellisiä elämäntapoja mm. lepo ja ravinto
3. Annetaan valmentajille työrauha
4. Tuetaan lasten kokonaisvaltaista harjoittelua
5. Osallistutaan seuran toimintaan tasapuolisesti
6. Pidetään hyvä yhteishenki

R5 jäälläR5 -ryhmässä harjoitellaan kaudella 2018-2019 seitsemän (7) kertaa viikossa jäällä. Ryhmä harjoittelee mm. kaksois- ja kolmoisshyppyjä, kilpailuvaatimusten mukaisia piruettitaitoja, ilmaisua ja esittämistä sekä omaa kilpailuohjelmaa. Yhteistyö Arkadian Yhteislyseon kanssa (2 lisäharjoituskertaa jäällä lukiolaisille/ 1 lisäharjoituskerta muille erikseen sovittuna).
R5 oheisissaR5 -ryhmä harjoittelee oheisissa neljästi viikossa (osa omatoimista harjoittelua) sekä kerran tanssitunnilla. Oheisharjoittelu on suunniteltu tukemaan jääharjoittelua. Pääpaino on fyysisessä harjoittelussa, vartalon hallinnassa, oikeiden liikeratojen harjoittelussa sekä kimmoisuuden ja aerobisen kestävyyden lisäämisessä. Luistelijoiden ikä huomioidaan oheisharjoittelussa ja jokaiselle räätälöidään omaan ikä- ja kehitystasoon sopivia harjoitteita.
Vakuutukset/
lisenssit
Seura edellyttää, että R5-ryhmässä luistelevilla alle 18-vuotiailla on riittävä vakuutusturva. Kilparyhmissä luistelevien tulee hankkia kilpailusarjan edellyttämä STLL:n lisenssi ja ilmoittaa kirjallisesti ryhmän valmentajalle lapsen muun vakuutusturvan kattavan luistelun yhteydessä mahdollisesti sattuvat tapaturmat. Kilpailuihin osallistuvilta kilpaluistelijoilta edellytetään lisenssin hankkimista.