Seurakyselystä hyviä tuloksia.

17.4.2018


Huhtikuussa järjestettyyn seurakyselyyn tuli vastauksia 36 kappaletta. Vastaajista 74% arvioi seuran toimintaa kokonaisuudessaan hyväksi/erinomaiseksi.

Seurana voimme taas olla tyytyväisiä kuluneen kauden toimintaan. Kokonaisarvioksi seuran toiminnasta saimme hyvät arvosanat. Toiminnan riittävyys ja laatu koettiin hyväksi niin lapsille, nuorille, aikuisille kuin talkoolaisillekin. Erityisesti toiminnan laatuun oltiin hyvin tyytyväisiä. Toiveita aikuisten lisäjäille esitettiin mutta valitettavasti hallin käyttöaste iltaisin on niin suuri, että emme ainakin heti pysty lisäämään tarjontaa aikuisille.

Seuran ilmapiiri, yhtenäinen seura-asu ja ilme sekä harjoitteluolosuhteet koettiin erittäin hyviksi. Jatkuvuuden kannalta pysyvien työntekijöiden olemassaolo koettiin tärkeäksi.

Seuran järjestämät yhteiset tapahtumat koettiin mielekkäiksi ja riittäviksi. Yhteistyötä eri ryhmien kesken toivottiin vielä lisää. Hyvänä esimerkkinä onnistuneesta yhteistyöstä pidettiin syksyllä järjestettyä seurapäivää.

Kehityskohteeksi aikaisempien vuosien tapaan jäivät edelleen varainhankinta, sponsorointisopimukset ja kaikenlainen varainkeruu, joiden avulla seuratoiminnan kuluja pystyttäisiin kattamaan. Jäävuokrat ovat kalliit ja jotta maksut eivät suuntautuisi vain perheille toivottiin panostamista varainkeruuseen. Maksujen suuruudet koettiin kuitenkin tällähetkellä kohtuullisiksi.

Kiitos kaikille vastanneille arvokkaasta palautteesta. Käytämme saamaamme palautetta kauden 2018-2019 toiminnan suunnitelussa. Seuratoiminnassa vapaaehtoisten merkitys on todella suuri ja toivommekin lisää innokkaita vapaaehtoisia mukaan toimintaamme. Lisää tietoa vapaaehtoisten rooleista saa hallituksen jäseniltä ja täältä.