Luistelukoulu- ja harrastajaryhmät alkavat viikolla 36!

28.8.2019


Vanhempainillassa käytiin läpi katsaus tulevaan kauteen.

Luistelukoulu- ja harrastajaryhmien vanhempainillassa käytiin läpi viikolla 36 alkavan harrasteluistelukausi ja tehtiin vanhempien pelisäännöt.

Vanhempainillassa käytiin läpi mm. seuraavat asiat:

- luistelukoulujen ja harrastajien kausisuunnitelmista käy ilmi, mitä milläkin viikoilla harjoituksissa tehdään. Kaveri-, naamiais- yms. luisteluista ilmoitetaan myös ao. viikon maanantaina lähetettävällä sähköpostiviestillä.

- kausisuunnitelmat, jotka lisätään kotisivuille lähiaikoina, pohjautuvat seuran toimintasuunnitelmaan ja toimintalinjaukseen, joista saa laajemmin lisätietoa seuran toiminnasta.

- jos tunteja joudutaan perumaan esim. turnausten vuoksi, myös tästä ilmoitetaan sähköpostitse. Nämä perutukset pyritään jääaikoijan mahdollistamissa rajoissa korvaamaan ns. korvaustunneilla. Luistelijan omista syistä johtuvia poissaoloja tunneilta ei sen sijaan voi korvata muilla tunneilla.

- jäälle mentäessä on hyvä suosia joustavaa kerrospukeutumista ja opetella luistinten kiinnittämistä jo kotona. Etenkin luistelukoulaiset tarvitsevat luistinten laittoon apua. Myös luistimiin on hyvä kiinnittää huomiota - etenkin harrastajaryhmissä kaudella harjoitellaan myös piikkiaskeleita, jolloin luistimien terissä on hyvä olla kärkipiikit.

- ohjaajat ottavat luistelukoululaiset ja tarvittaessa harrastajat vastaan jäälle mentäessä, vanhempien on hyvä seurata tuntia katsomosta käsin.

- ryhmillä on omat vastuuohjaajat, mutta ryhmäsiirtoja voidaan tehdä samalla tunnilla toimivasta ryhmästä toiseen luistelutaitojen kehittyessä. 

- kauden 2019-2020 joulutapahtuma pidetään 14.12.2019 ja kevätnäytös 18.4.2020. Tapahtumista toimitetaan lisäinfoa lähempänä.

Lisätietoja harrasteluistelusta saat tarvittaessa Asta Uusimäeltä ntl.astau@gmail.com.

Tervetuloa mukaan viihtymään jäälle!