NTL on lasten ja nuorten sekä aikuisten Tähtiseura

26.3.2020
Maaliskuun Tähtiseura-auditointi meni erinomaisesti!

Tähtiseuraohjelma on Olympiakomitean ja lajiliittojen seuratoiminnan laatuohjelma, johon kuuluvien seurojen toimintaa seurataan säännöllisin väliajoin. Seuranta toteutetaan auditoinneilla, joissa auditoitavan seuran toiminnan laadukkuutta arvioidaan ns. Tähtiseuran laatutekijöitä vasten.

NTL on jo vuosia ollu lasten ja nuorten Tähtiseura kuuluttuaan sitä ennen Nuoren Suomen Sinettiseurojen joukkoon. Seuran lasten ja nuorten toiminnan laadukkuutta arvioitiin 4.3.2020 pidetyssä auditointitilaisuudessa, jonka yhteydessä auditoitiin ensimmäistä kertaa myös NTL:n aikuisluistelutoimintaa. Auditointia olivat suorittamassa sekä STLL:n että ESLU:n edustajat, joiden mukaan seuran toiminta on oikein mallikasta ja monin kohdin erinomaisella tasolla suhteessa eri arviointikriteereihin. 

Kehuja saimme erityisesti seuraavista:
- seuraviestintää hoidetaan useiden eri kanavien kautta
- seuran kotisivut ovat ajan tasalla
- kotisivuilta löytyy koosteet hallituksen kokouksista jäsenistölle 
- seuran ilmapiiri on seuran arvojen mukaista, innostus ja riemu käsinkosketeltavaa eikä vähiten aikuisten seurantoiminnassa
- valmennustoiminta on monipuolista ja
- urheilijanpolku on selkeä
- seura tarjoaa matalan kynnyksen osallistua toimintaan. 

Selkeäksi kehityskohteeksi löytyi kootun talousohjesäännön puuttuminen, joka seuran tuli audidtoinnin jälkeen saattaa kuntoon. 11.3.2020 hallituksen kokouksessa hyväksytty taloussääntö löytyy täältä.

Lisäksi saimme kehitysideoita mm. kirjallisen valmennuslinjan kehittämiseen, jääturvallisuuskäytäntöjen aktiiviiseen läpikäyntiin työntekijöiden ja jäsenistön kanssa sekä säännölliseen varusteiden läpikäyntiin.

Taloussäännön hyväksymisen jälkeen NTL sai auditoinnista erinomaisia tuloksia: saamme jatkossakin kantaa lasten ja nuorten Tähtiseuramerkkiä sekä sen lisäksi myös ensimmäisenä STLL:n alaisena seurana aikuisten Tähtiseuramerkkiä!

Kiitokset sekä auditointia valmistelleelle seuratoiminnan kehittämisryhmälle, auditointiin osallistujille sekä kaikille seuratoiminnassa mukana oleville - auditointien erinomainen tulos on meidän kaikkien toiminnan summa ja saamme syystäkin olla saavutuksestamme ylpeitä! 

Auditoijien sanoja lainaten: NTL:ssä on upea porukka ja tekemisen riemua!