Kehitys- ja kilparyhmät

 

Kehitys- ja kilparyhmiin valikoituminen

Kauden 2023-2024 kehitys- ja kilparyhmiin on valikoiduttu keväällä 2023. Kehitys- ja kilparyhmien luistelijamäärään vaikuttaa sekä luistelijoiden ikä, taitotaso että käytettävissä oleva jään määrä. Jos ryhmissä on tilaa ja luistelukoulu- ja harrastajaryhmässä luistelevan taidot karttuvat riittävästi, kehitys- ja kilparyhmään voi siirtyä myös kesken kauden valmentajan kanssa näin sovittaessa.Kehitys- ja kilparyhmiin ilmoittautuminen ja ilmoittautumisen vahvistaminen

Kehitys- ja kilparyhmiin ilmoittaudutaan allaolevalla lomakkeella vastuuvalmentajien kanssa sovitun mukaisesti. KB-ryhmiin valikoidutaan valmennuksen ehdotuksen mukaisesti.
 

Kuukausimaksut syyskaudelle 2023 (vahvistettu kevätkokouksessa 1.3.2023)
Loiste170 €
K3280 €
K2330 €
K1430 €
KB215 €
FM145 €

 

Kausihinnan lisäksi luistelijan maksettavaksi tulee kerran vuodessa laskutettava jäsenmaksu. Jäsenmaksut lähetetään heinäkuussa. Lisää tietoa jäsenrekisteristä tai ei luistelevaksi jäseneksi ilmoittautumisesta täältä

 

Kaikkien ilmoittautuvien kehitys- ja kilparyhmäläisten on täytettävä lomakkeen tiedot ja hyväksyttävä sitoutumiskäytännöt

Huomio!
Sitoutumiskäytännöt -asiakirjassa ei ole esitetty kausimaksujen suuruutta. Kauden 2022-2023 kausimaksua voi pitää suuntaa-antavana. Kausimaksut vahvistetaan yhdistyksen kevätkokouksessa sen jälkeen, kun kauden 2023-2024 jäät sekä kauden 2022-2023 talousarvio on vahvistettu. Kauden normaalia kk-hintaa aletaan perimään ajantasaisesti siten, että kuukausilasku tulee maksaa kuluvan kuukauden aikana - esimerkkinä elokuun lasku erääntyy elokuussa.  

 


Kuukausimaksuiksi jaettuun kausihintaan kuuluva viikottain harjoitteluohjelma

Loiste: 3 jäätä, 1 ohjattu oheisharjoitus

K3: 4 jäätä, 1 ohjattu oheisharjoitus, fysio, tanssi, kesäharjoitteluohjelma

K2: 5(-6) jäätä, 2 ohjattua oheisharjoitusta, fysio, tanssi, kesäharjoitteluohjelma

K1: 6 jäätä, 2 ohjattua oheisharjoitusta, fysio, tanssi ja kesäharjoitteluohjelma

KBI: 3 jäätä, 1 ohjattu oheisharjoitus sekä mahdollisuus osallistua tanssiin ja fysioon erillismaksulla

KBA: 3 jäätä, 1 ohjattu oheisharjoitus sekä mahdollisuus osallistua tanssiin ja fysioon erillismaksulla

FM: 2 jäätä, 1 ohjattu oheisharjoitus

 

Vastuuvalmentajat:

Yksinluistelun (Loiste, K1, K2, K3, KBI, KBA) vastuuvalmentajat: Maj Holmberg (ntlmaj@gmail.com) ja Katja Lähteenmäki (ntl.katjal@gmail.com)  

Aikuismuodostelmaluistelun (FM) vastuuvalmentaja: Inka Bister (inkabister@gmail.com)

Valokuvat

Ilmoittautumislomake sisältää mahdollisuuden kieltää luistelijasta otettujen valokuvien käyttämisen. Huomaathan, että ryhmäkuvien ja esimerkiksi näytösten tilannekuvien, joissa on useita eri luistelijoita, käyttäminen on kiellosta huolimatta mahdollista.

 

Sitoutumiskäytäntö

PDF-tiedostoSitoutumiskäytäntö 2022-2023.pdf (136 kB)
The commitment policy (english version) is still under modification, kindly wait.