Jäsenyys

Alla löytyvien linkkien kautta voit liittyä Nurmijärven Taitoluistelijoiden jäseneksi. Voit kuulua NTL:ään joko luistelevana tai ei-luistelevana jäsenenä, tai kannatusjäsenenä.

Seuran jäsenyys oikeuttaa osallistumaan seuran järjestämään toimintaan. Täten kaikki luistelijat ovat seuran jäseniä. Luistelevan jäsenen jäsenmaksu laskutetaan automaattisesti kauden alussa, eikä erillistä ilmoittautumista jäseneksi tarvita.

Luistelijan huoltaja voi liittyä seuran jäseneksi ei-luistelevana jäsenenä. Huoltajan jäsenyys ja täten jäsenmaksu on vapaaehtoinen, mutta suositeltava.

Seuran 16-vuotiana jäsenenä pääset vaikuttamaan seuran asioihin: saat äänioikeuden seuran syys- ja kevätkokouksissa. Halutessasi voit myös asettua ehdolle hallitukseen.

Kannatusjäsenenä saat puheoikeuden seuran syys- ja keväkokouksissa, sekä kaksi lippua seuran kevätnäytökseen. Kannatusjäsenmaksut käytetään luistelutoiminnan hyväksi mm. tarvikehankintoihin sekä kevätnäytösjärjestelyihin. 

 

Jäsenmaksut kaudella 2023-2024

Jäsenmaksut ovat seuraavat:

Jäsenyyden lajiJäsenmaksuIlmoittautumislinkki MyClub
Jäsenyys, luisteleva jäsen40 euroa / vuosiLaskutetaan automaattisesti
Jäsenyys, ei-luisteleva jäsen (huoltaja)25 euroa / vuosi (vapaaehtoinen)Linkki
Kannatusjäsenyys (sisältää 2 näytöslippua kauden kevätnäytökseen60 euroa / vuosiLinkki

 

Jäseneksi voi liittyä tilikauden alkaessa 1. heinäkuuta alkaen.

 

Jäsenrekisterin tiedot

1. Rekisterin pitäjä

Nurmijärven Taitoluistelijat NTL ry
Lepsämäntie 12 01800 Klaukkala

2. Rekisteriä hoitava henkilö ja yhteystiedot

Hallituksen valitsema henkilö

3. Rekisterin nimi

Nurmijärven Taitoluistelijoiden jäsen- ja luistelijarekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisteriin kerättäviä tietoja käsitellään yhdistyksen järjestämässä harraste- ja kilpatoiminnassa.

- yhdistyksen luistelijarekisterin ylläpito luistelukouluissa, harrastajissa, aikuisluistelussa, kilparyhmissä ja kehitysryhmissä

-luistelu-, kausi-, jäsen- ja muiden maksujen laskutus, maksujen valvonta ja perintä.

- tiedottaminen ja erilaiset kyselyt

-lisenssitietojen ylläpito

-yhdistyksen toimintaan liittyvä käsittely (esim. leiri-, kilpailu-, talkootoiminta ja yhteistyökumppaneiden tuotteiden ja palvelujen markkinointi).

Rekisterin sisältämiä tietoja käytetään vain yhdistyksen omassa toiminnassa.

5. Rekisterin tietosisältö

- nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite (rekisteröidyn ollessa alaikäinen myös huoltajan vastaavat tiedot)

- Syntymäaika tai henkilötunnus siltäosin, kuin se on välttämätöntä esimerkiksi vakuutuksen tekemistä varten

- jäsenyyteen tai kilpailemiseen liittyvät tiedot ( esim. luisteluryhmä, kilpasarja, testirekisteri ja kilpailumenestykseen liittyvät tiedot)

- muut rekisteröidyn itse antamat tiedot (esim. allergiat, sairaudet)

Rekisteritietoja säilytetään jäsenyyden jatkumisen ajan tai kuitenkin enintään niin kauan, että rekisteröity on hoitanut velvoitteensa seuraa kohtaan. Luistelijoiden (ja huoltajien) tietoja voidaan säilyttää myös seuraavan kauden toimintaa varten, jos tätä ei ole erikseen kielletty.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot kerätään henkilöiltä itseltään ilmoittautumisten yhteydessä. Tietoja voidaan kerätä myös muista henkilörekistereistä. Jos tietoja saadaan muualta perusteena voi olla rekisteröidyn suostumus tai lain sääntö.

7. Rekisteritietojen luovutus

Yhdistys voi luovuttaa rekisterin tietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa rajoissa. Rekisterin tietoja voidaan luovuttaa yhdistyksen normaaliin toimintaan liittyen kolmansille osapuolille esim. lista ureheilijoista kilpailuihin-, testeihin- tai leirien järjestäjille sekä yhdistyksen toimintaan kuuluvien matkojen järjestämisessä.

8. Rekisterin suojauksen perusteet

- manuaalinen aineisto

- sähköisessä muodossa olevaan jäsenrekisteriin annetaan käyttöoikeudet vain niitä toiminnan kannalta välttämättä tarvitseville. Yhdistyksen hallitus vastaa käyttöoikeuden myöntämisestä ja valvomisesta.

9. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa mitä häntä koskevia tietoja jäsenrekisteriin on tallennettu.

10. Tietojen korjaaminen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää häntä koskevien tietojen korjaamista.

11. Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää yhdistystä käsittelemästä häntä koskevia tietoja suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin.