K1

 

K1
R4K1 on kilpaileva yksinluistelun ryhmä, jossa osallistutaan aluesarjat ja  kansalliset noviisit tason kilpailuihin.
Ryhmän valmentajaYksinluistelun vastuuvalmentajat Maj Holmberg ja Katja Lähteenmäki
Ryhmän jojoLiisa Kuri (ntljojor4@gmail.com)
R4-ryhmäläiset

Enna Heikkola, Helmi Holopainen, Toivo Ilomäki, Lara Lindqvist, Fanny Lahti ja Janette Ratilainen.

Pelisäännöt

Pelisäännöt 2020-2021:

1. Kohdellaan kaikkia tasavertaisesti
2. Keskitytään omaan harjoitteluun
3. Ylläpidetään hyvää ryhmähenkeä
4. Pidetään huolta itsestämme

Vanhempien pelisäännöt 2020-2021:

1. Annetaan valmennukselle työrauha
2. Kunnioitetaan valmentajien ammattitaitoa ja päätöksiä.
3. Tuetaan ja tsempataan tasapuolisesti kaikkia luistelijoita ja ollaan myös toistemme tukena
4. Seurataan lapsen jaksamista, eikä tuoda sairasta lasta treeneihin.
5. Ohjataan lasta terveellisiin elämäntapoihin.
6. Osallistutaan aktiivisesti ja tasapuolisesti seuran toimintaan.

K1 jäälläK1 -ryhmässä harjoitellaan viikossa kuusi kertaa jäällä. Ryhmä harjoittelee mm. kaksois- ja kolmoishyppyja ja niiden yhdistelmiä, kilpailuvaatimusten mukaisia piruettitaitoja, ilmaisua ja esittämistä sekä omaa kilpailuohjelmaa.
K1oheisissaK1K1 -ryhmä harjoittelee oheisissa neljästi viikossa (osa omatoimista harjoittelua) sekä kerran tanssitunnilla. Oheisharjoittelu on suunniteltu tukemaan jääharjoittelua. Pääpaino on fyysisessä harjoittelussa, vartalon hallinnassa, oikeiden liikeratojen harjoittelussa sekä kimmoisuuden ja aerobisen kestävyyden lisäämisessä. Luistelijoiden ikä huomioidaan oheisharjoittelussa ja jokaiselle räätälöidään omaan ikä- ja kehitystasoon sopivia harjoitteita.
Vakuutukset/
lisenssit
Seura edellyttää, että K1-ryhmässä luistelevilla alle 18-vuotiailla on riittävä vakuutusturva. Kilparyhmissä luistelevien tulee hankkia kilpailusarjan edellyttämä STLL:n lisenssi ja ilmoittaa kirjallisesti ryhmän valmentajalle lapsen muun vakuutusturvan kattavan luistelun yhteydessä mahdollisesti sattuvat tapaturmat. Kilpailuihin osallistuvilta kilpaluistelijoilta edellytetään lisenssin  hankkimista.