Vastuullisuus

NTL:n vastuullisen toiminnan malli

1.Seura koulutttaa seuran työntekijät ja perehdyttää työntekijöille seuran säännöt ja toimintavat. Seuran valmentajat osallistuvat säännöllisesti myös STLL:n järjestämiin koulutuksiin.
2.Seura tarkistaa seurassa toimivien täysi-ikäisten valmentajien ja lapsia yksin ohjaavien rikostaustan työsuhteen alkaessa.
3.Seuralla on pelisäännöt myös hankalien tilanteiden ratkaisemiseksi. Ks. tarkemmin NTL:n toimintalinjaus.
4.Seura kerää jäsenistöltään palautetta seuran toiminnasta vähintään kerran vuodessa. Ks. lisää seurakyselyistä.
5.

Seuralla on nimetyt henkilöt, joihin voi olttaa yhteyttä häirintää tai epäasiallista käytöstä havaittessa - tai muuten vaan hankalaksi koetuissa tilanteissa. Yhteyshenkilöt ovat:

Yksinluistelun vastuuvalmentaja Maj Holmberg, ks. yhteystiedot täältä.
Hallituksen puheenjohtaja Anssi Lahti, ks. yhteystiedot täältä.


Lue lisää vastuullisesta toiminnasta STLL:n sivuilta.