Varainhankinta

Tue seuramme toimintaa! Varainhankinnalla saatavat tuotot mahdollistavat laadukkaan luistelutoiminnan seurassamme luisteleville lapsille, nuorille ja aikuisille.

Tällä hetkellä on käynnissä pesuaineiden myyntikampanja. Ole yhteydessä tuttuun kilpa- tai kehitysryhmäläiseen osallistuaksesi ja tukekaksesi toimintaamme.

Varainhankinta on seuran talouden kannalta välttämätöntä. Koronan aiheuttamien vaikeuksien, lähinnä sulkujen sekä jäsenmäärän vähentymisen, takia seuran taloudellinen tilanne on haastava, minkä takia varainhankinta on entistäkin tärkeämpää. Varainhankinnalla kerätyt varat käytetään luistelutoiminnan ylläpitämiseen, pääasiassa jäämaksuihin ja valmentajien palkkoihin. Niistä hyötyvät kaikki luisteluryhmät. Niitä ei käytetä esimerkiksi leirityksiin tai kilpailuihin. Tällaiset kulut laskutetaan seuramme luistelijoilta aina erikseen. 

Jos seura luopuisi varainkeruusta olisivat kuukausimaksut kaikilla ryhmillä noin 10 € kalliimmat per luistelija/kuukausi. Varainhankinta mahdollistaa seurassamme kohtuuhintaisen harrastamisen muutenkin jo suhteellisen kalliissa lajissa. Lisäksi varainhankinnalla paikataan kahviotoiminnasta luopumisesta aiheutuvia tulonmenetyksiä. Kaudella 2019 -2020 seuran jäsenistö päätti luopua kahviotoiminnasta, millä saadut tuotot korvattiin luistelumaksujen korotuksilla ja varainhankintaa lisäämällä.

Varainhankinnasta päättää seuramme jäsenistö eli kaikki jäsenmaksun maksaneet yli 16-vuotiaat huoltajat tai luistelijat NTL:n vuosikokouksissa. Hallitus toteuttaa varainhankintaa jäsenistön päätösten mukaisesti erilaisilla varainhankintakampanjoilla.

Syyskokouksen 2020 päätöksen mukaisesti kauden aikana toteutetaan neljä varainhankintakampanjaa, kaksi syksyllä ja kaksi keväällä. Varainhankintaan ovat velvoitettuja osallistumaan kaikki kilpa- ja kehitysryhmäläiset sekä KB. Lisäksi varainhankintaan ovat velvoitettuja harrastajista FrozenMistrals, Taitajat ja Taiturit. Tähän perheet ovat sitoutuneet kun he ovat hyväksyneet sitoutumiskäytännön ilmoittautuessaan meneillään olevalle kaudella luistelijaksi.

Seuran vuosikokouksessa on päätetty, että varainhankinta on kaikille luistelijaperheille pakollista. Tuotteiden myyminen ei kuitenkaan ole pakollista vaan sen voi korvata kampanjakohtaisella varainhankintamaksulla. Kyseinen maksu on kilparyhmille (R-ryhmät, Loiste) 40 € / kampanja  ja harrasteryhmille (Taitajat, Taiturit, FM) 30 € / kampanja (NTL syyskokouksen päätös 17.11.2021). Varainhankinta on aina perhekohtaista. Eli vaikka perheessä olisi useampi luistelija, maksavat he vain yhden varainhankintamaksun. Maksu määräytyy aina ylemmän tason mukaan. Jos perheessä on esimerkiksi kilparyhmäläinen ja harrastaja, maksavat he kilparyhmäläisten varainhankintamaksun. Mikäli perhe ei myy tuoteita, heille lähetetään automaattisesti lasku varainhankintamaksusta.