Hallituksen ja valmennennuksen pelisäännöt

Hallitus 2023-2024

1. vastataan omasta tehtävästämme
2. Jaetaan tasapuolisesti ns. yhteiset tehtävät (mm. messut, markkinointitempaukset, tapahtumien aktiiviroolit)
3. Ollaan läsnä jäähallilla ja kuunnellaan jäsenistön tuntoja
4. Pidetään huolta seuran ja seuralaisten hyvinvoinnista
5. Edistetään taitoluistelun riemua.
6. Varmistetaan luisteluperheiden osallisuus seuran toiminnassa

 

Valmennus 2023-2024

1. Kiinnitetään huomiota hyvään kommunikaatioon
2. Osallistutaan yhteisiin/työyhteisön tapahtumiin
3. Huomioidaan toisiamme ja luistelijoitamme kunnioittaen kaikissa eri tilanteissa
4. Tuetaan toisiamme ammatillisesti ja kehitämme yhdessä laadukasta valmennusta