2016-2017

Seurakyselyyn saatiin vastauksia 53 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille!

Seurakyselystä saatiin hyviä tuloksia ja löydettiin osa-alueita joissa on vielä hieman parantamisen varaa. Vastaukset arvioitiin asteikolla 1-5 (1=eri mieltä, 5=samaa mieltä).

Seuralla on selkeä toiminnallinen tavoite 4,1

Seurassa on riittävästi toimintaa lapsille, nuorille, aikuisille ja talkooryhmille 4,2

Toiminta on laadukasta lapsillen nuorille, aikuisille ja talkooryhmille 4

Seuran johtaminen ja kehittäminen (Kehityssuunnitelma, mahdollisuus osallistua seuran kehittämiseen) 3,7

Hyvä ja tehokas hallinto (vuosikokoukset, päätöksenteon avoimuus, sisäinen tiedottaminen) 3,8

Ilmapiiri ja yhteishenki (hyvä ilmapiiri, yhtenäinen seura-asu, yhteiset tapahtumat) 3,9

Olosuhteet (oheisharjoittelupaikat, kokoustilat) 3,8

Jatkuvuus (riittävä kouluttaminen, työntekijöiden pysyvyys, uusien ihmisten on helppo tulla seuraan) 3,9

Resurssit (hyvät suhteet taitoluisteluliittoon, kuntaan ja aluejärjestöihin) 4

Resurssit (avustukset, sponsorituotot jne.) 2,6

Kokonaisarvio omasta seurasta ja sen sopivuudesta omalle perheelle 4

 

Kyselyn perusteella toiminnan laatu ja riittävyys on myös tällä kaudella koettu hyväksi. Lisäksi olemme onnistuneet parantamaan viestintää niin ,että jäsenet kokevat helpommaksi osallistua seuran kehittämiseen ja kokevat sisäisen tiedottamisen ja hallinnon toiminnan olevan aikaisempaa avoimempaa. Myös yhteishenki ja yhtenäinen seurailme ovat saaneet hyviä tuloksia. Suurin osa vastaajista kokee seuran olevan juuri se oikea seura heidän tarpeisiinsa.

Aikaisempien vuosien tapaan meillä on edelleen parannettavaa sposoritukien hankinnassa. Tämä osa-alue on myös vähiten tunnettu vastaajien keskuudessa. Varainhankinta on tärkeä osa urheiluseurojen toiminnan tukemista. Jatkossa tulemme kiinnittämään aikaisempaa enemmän huomiota varainhankintaan ja siitä tiedottamiseen seuralaisillemme.

Avoimien vastausten osalta saimme paljon kiitosta toimintamme eri osa-alueista. Saimme myös korjaavaa palautetta kyseisistä osa-alueista. Kaikki vastaukset käsitellään ja suunnittelemme tulevan kauden toimintaa niiden pohjalta, resurssit huomioiden.

Kiitos vielä kaikille vastaajille. Seuratoiminnan kehittäminen ja laadukkaan toiminnan varmistaminen on kaikkien meidän seuraihmisten (luistelijat, vanhemmat, talkoolaiset, työntekijät) yhteistyön tulos. Kiitos hyvästä toiminnasta kuuluu teille kaikille!