2018-2019

Seurakyselyyn vastasi 37 seuralaista, kiitos kaikille vastaajille!

Kyselyn tulokset

- Seuralla on selkeä toiminnallinen tavoite 3,9

- Seuralla on riittävästi toimintaa lapsille, nuorille, aikuisille ja talkooryhmille 3,9

- Toiminta on laadukastaa 3,9

- Seuran johtaminen ja kehittäinen (kehityssuunnitelma, mahdollisuus osallistua seuran kehittämiseen) 3,7

- Hyvä ja tehokas hallinto (vuosikokoukset, päätöksenteon avoimuus, sisäinen tiedottaminen) 3,6

- Ilmapiiri ja yhteishenki (hyvä ilmapiiri, yhtenäinen seura-asu, yhteiset tapahtumat) 3,9

- Olosuhteet (oheisharjoittelupaikat, kokoustilat) 3,9

- Jatkuvuus (riittävä kouluttaminen, työntekijöiden pysyvyys, uusien ihmisten on helppo tulla seuraan) 3,9

- Resurssit (hyvä suhteen Suomen Taitoluisteluliittoon, kuntaan ja aluejärjestöihin) 4,0

- Resurssit (avustukset, sponsorituotot jne.) 2,4

- Kokonaisarvio omasta seurasta ja sen sopivuudesta omalle perheelle 3,8

Avoimissa vastauksissa kiitosta saivat niin seuran ilmapiiri kuin valmentajien ammattitaito. Kehittämisen paikkoja identifioitiin vielä olevan mm. talkootehtävien tasapuolisessa jakamisessa, sponsorointimahdollisuuksien ja avustusten hyödyntämisessä sekä sisäisessä tiedottamisessa.


Tulosten hyödyntäminen

Seurakyselyn sekä syksyllä 2018 toteutetun Nyt visioidaan -kyselyn tuloksia hyödynnetään mm. seuran toiminnan kehittämisessä, vision päivittämisessä sekä kauden 2019-2020 toimintasuunnitelman laatimisessa.

Nyt visioidaan -kyselyn tuloksia hyödynnettiin myös seuratuen hakemuksessa. Kyselyssä selkesti esiin nousi toive harrasteluistelun kehittämisestä ja siihen vastattiin suuntaamalla hakemus harrasteluistelun monipuolistamiseen. OKM myös myönsi seuralle tukea Harrasteluistelu uuteen kukoistukseen -hankkeeseen kaudelle 2019-2020!