K3

K3
K3K3 on kilpaileva yksinluistelun ryhmä, jossa osallistutaan alueellisiin tintit, minit ja taitajat -sarjojen kilpailuihin. Ryhmään valikoidutaan pääsääntöisesti valmentajan suosituksesta.
Ryhmän valmentajaYksinluistelun vastuuvalmentajat Maj Holmberg ja Katja Lähteenmäki. Ryhmää valmentaa myös Asta Uusimäki.
Ryhmän jojo

Sara Nikkinen (ntljojoR2@gmail.com)

K3 -ryhmäläiset

Lilian Hellman, Kielo Holopainen, Julia Kolehmainen, Meini Karling, My Salmi ja Elisa Pietilä.

Pelisäännöt

Pelisäännöt 2020-2021:

1. Kannustetaan toisia ja kunnioitetaan toisia
2. Ei meluta kopissa
3. Tehdään kunnollinen lämppä
4. Kuunnellaan opettajia
5. Ei syödä herkkuja ennen treenejä eikä jälkeen

Vanhempien pelisäännöt 2020-2021:

1. Kannustetaan ja tuetaan luistelijoita heidän harrastuksessaan.
2. Kannustetaan luistelijoita hyviin alku- ja loppulämpöihin ja varataan niihin riittävästi aikaa.
3. Tuetaan lapsen harrastamista huolehtimalla terveellisistä elämäntavoista ja riittävästä levosta.
4. Annetaan lapsille ja valmentajille työrauha.
5. Osallistutaan seuran toimintaan aktiivisesti ja tasapuolisesti.
6. Hyvästä ilmapiiristä pidetään huolta yhdessä.

K3 jäälläK3-ryhmäläiset harjoittevat jäällä neljä kertaa viikossa. Harjoituksiin kuuluvat kaikki yksöishypyt, piruetit, askeleet ja liuut sekä vahva perusluistelu.
K3 oheisissaK3K3-ryhmäläiset harjoittelevat oheisissa kaksi kertaa viikossa motorisia perustaitoa sekä tasapainoa, ketteryyttä ja rytmi- ja yhdistelykykyä. Lisäksi R2 käy kerran viikossa tanssitunnilla.
 Vakuutukset/
lisenssit
Seura edellyttää, että R2-ryhmässä luistelevilla alle 18-vuotiailla on riittävä vakuutusturva. Ryhmässä luistelevien tulee hankkia  STLL:n lisenssi ja ilmoittaa kirjallisesti ryhmän valmentajalle lapsen muun vakuutusturvan kattavan luistelun yhteydessä mahdollisesti sattuvat tapaturmat. Ryhmään osallistuvilta luistelijoilta edellytetään lisenssin hankkimista.