K3

K3
K3K3 on kilpaileva yksinluistelun ryhmä, jossa osallistutaan alueellisiin tintit, minit ja taitajat -sarjojen kilpailuihin. Ryhmään valikoidutaan pääsääntöisesti valmentajan suosituksesta.
Ryhmän valmentajaYksinluistelun vastuuvalmentajat Maj Holmberg ja Katja Lähteenmäki. Ryhmää valmentaa myös Asta Uusimäki.
Ryhmän jojo

Sara Nikkinen (ntljojoR2@gmail.com)

K3 -ryhmäläiset

Lilian Hellman, Kielo Holopainen, Julia Kolehmainen, Meini Karling, My Salmi ja Elisa Pietilä.

Pelisäännöt

Pelisäännöt 2022-2023:

1. Ei saa huutaa

2. Ei saa kiusata

3. Autetaan toisia

4. Venytellään iltaisin ainakin 10 minuuttia

5. Annetaan toisille harjoittelurauha

6. Pitää väistää musiikilla tekijää

7. Ei valiteta

8. Ei saa syrjiä toisia

 

Vanhempien pelisäännöt 2022-2023

1. Ei tuoda sairasta tai puolikuntoista lasta treeneihin.

2. Ollaan ystävällisiä ja huomioidaan kaikki.

3. Osallistutaan talkootoimintaan kukin kykyjensä mukaan.

4. Huolehditaan riittävästä levosta ja palautumisesta.

5. Pidetään yllä hyvää ryhmähenkeä.

K3 jäälläK3-ryhmäläiset harjoittevat jäällä neljä kertaa viikossa. Harjoituksiin kuuluvat kaikki yksöishypyt, piruetit, askeleet ja liuut sekä vahva perusluistelu.
K3 oheisissaK3K3-ryhmäläiset harjoittelevat oheisissa kaksi kertaa viikossa motorisia perustaitoa sekä tasapainoa, ketteryyttä ja rytmi- ja yhdistelykykyä. Lisäksi R2 käy kerran viikossa tanssitunnilla.
 Vakuutukset/
lisenssit
Seura edellyttää, että R2-ryhmässä luistelevilla alle 18-vuotiailla on riittävä vakuutusturva. Ryhmässä luistelevien tulee hankkia  STLL:n lisenssi ja ilmoittaa kirjallisesti ryhmän valmentajalle lapsen muun vakuutusturvan kattavan luistelun yhteydessä mahdollisesti sattuvat tapaturmat. Ryhmään osallistuvilta luistelijoilta edellytetään lisenssin hankkimista.